Aleksandra Dulkiewicz oficjalnie Panią Prezydent Miasta Gdańska.

Podziel się:

fot. Grzegorz Mehring

W poniedziałek, 11 marca w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta odbyło się ślubowanie Aleksandry Dulkiewicz, która od dziś oficjalnie będzie piastowała urząd prezydenta Miasta Gdańska.

– Dla mnie przysięga ma szczególne znaczenie. Składałam ją dwukrotnie jako radna, dziś składam ją jako prezydent. Wierzę, że przysięga to moc słowa, waga odpowiedzialności, zobowiązanie – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Czuję odpowiedzialność przed samą sobą, przed gdańszczankami i gdańszczanami, przed historią i Bogiem.W swoim przemówieniu prezydent Dulkiewicz podkreśliła, że w cztery miesiące po złożeniu przysięgi po śp. Pawle Adamowiczu jest świadoma spoczywającego na niej zadania: – W rocie ślubowania zawierają się zarówno zaufanie wyborców, jakiego doświadczyłam, jak i przesłanka mojej troski o mieszkańców oraz dbałość o zgodne współdziałanie wszystkich osób i podmiotów odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie miasta, dbałość o dobro wspólne. Czuję wagę tych słów i pragnę to zobowiązanie wypełnić najlepiej, jak potrafię – mówiła A. Dulkiewicz.

Dzielnicowy i sołtys

W swoim wystąpieniu prezydent Dulkiewicz nawiązała do dwóch postaci – dzielnicowego z Wilna, bohatera opowieści starszych gdańszczan, niesłusznie pomówionego o malwersację, oraz do Łukasza Ossowskiego, który z powodu hejtu niedawno złożył rezygnację ze stanowiska sołtysa Rytla. – Przywołuję te dwie historie, bo wierzę w wartości, które zaszczepili we mnie dziadkowie i rodzice – wyjaśniła A. Dulkiewicz. – Te historie nie musiały się przyczynić do spustoszenia większego niż nawałnica stulecia. Wierzę w solidarność, nasz wielki gdański kapitał. Polski kapitał.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaapelowała też do wszystkich: – Nadawajmy słowu prawdziwe znaczenie. Łączy nas więcej niż dzieli. Troszczmy się nawzajem o sobie. Nie zadawajmy ciosów poniżej pasa. Pracujmy nad rozwiązywaniem konfliktów sporów, a nie generowaniem kolejnych. Jakość naszego życia rodzinnego, sąsiedzkiego, zawodowego, publicznego zależy od nas. Praktyka jest trudniejsza od teorii, ale warto ten wysiłek podjąć.

– Gdańsk jest na ścieżce rozwoju. Doskonalimy zarządzanie miastem, ale w centrum tego wszystkiego jest człowiek – konkretny gdańszczanin, konkretna gdańszczanka. Budujmy wspólnotę, bądźmy razem, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom. Szanujmy się wzajemnie. Przywracajmy normalność. Nie odgrywajmy ról, jakie przypisują nam warszawskie salony. Nadawajmy dobry ton. Obiecuję zacząć od siebie – podsumowała nowa prezydent Gdańska.

Podczas uroczystej sesji obecni byli m.in.: wicemarszałek Bogdan Borusewicz, posłanki Ewa Lider i Agnieszka Pomaska, posłowie Adam Korol i Jerzy Borowczak, prezydenci Sopotu i Gdyni, rodziny śp. prezydenta Adamowicza i prezydent Dulkiewicz, przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań, rektorzy gdańskich uczelni, przedstawiciele gdańskich instytucji i przedsiębiorstw, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz gdańscy radni.

Na wniosek komisarza

Ślubowanie tradycyjnie składa się w Ratuszu Głównego Miasta, w Wielkiej Sali Wety. Ręka przyszłego prezydenta w czasie odczytywania roty spoczywa na Biblii Gdańskiej z 1630 roku (własność Biblioteki PAN w Gdańsku). Osoba ślubująca wypowiada następujące słowa: „Obejmując urząd prezydenta Miasta Gdańska, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Gdańska”. Ślubujący może dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie złożenie ślubowania potwierdza podpisem pod treścią roty.

Warto dodać, że ślubowanie odbywa się na wniosek komisarza wyborczego, który zwołuje sesję rady w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Na ten wniosek odpowiada przewodniczący rady.

Uroczystą sesję poprowadziła przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak..)

(UMG.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *